Saturday, 04/07/2020 - 02:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Ninh

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2018 LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS HÒA NINH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP