Wednesday, 17/08/2022 - 01:31|
tin tức

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA – HỌC SINH VỚI TÁC PHONG QUÂN ĐỘI LẦN II

Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm  ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.