Saturday, 01/10/2022 - 01:16|
tin tức

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN SINH 7 NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2021-2022

MÔN: SINH HỌC 7

 

I/ TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Thỏ kiếm ăn chủ yếu vào thời gian nào trong ngày ?

Câu 2: Môi trường nhiệt đới gió mùa có số lượng loài động vật như thế nào?

Câu 3: Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài, là vì

Câu 4: Tập tính của thỏ ?

Câu 5: Đa dạng sinh học biểu thị ở những đặc điểm nào  ?

Câu 6: Khi bị săn đuổi, thỏ di chuyển rất nhanh bằng cách

Câu 7: Ý nghĩa của việc bảo vệ đa dạng sinh học động vật là

Câu 8: Lông ống có tác dụng

Câu 9 : Trong sự tiến hóa các hình thức sinh sản thì hình thức sinh sản nào ưu thế hơn?

Câu 10: Lớp Lưỡng cư chia làm mấy bộ

Câu 11. Lấy ví dụ cụ thể về sự tiến hoá trong hình thức sinh sản của động vật?

Câu 12:  Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Câu 13. Cho ví dụ về biện pháp sử dụng thiên địch trong đấu tranh sinh học?

Câu 14: Đặc điểm nào giúp cá giảm sự ma sát giữa da cá với môi trường nước

Câu 15: Hình thức sinh sản hữu tính của động vật thể hiện mức độ tiến hóa nhất là

Câu16. Đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài ?

 

II/ TỰ LUẬN

Câu 17. Nêu được khái niệm đấu tranh sinh học? Các biện pháp đấu tranh sinh học?

Câu 18. Hình thức sinh sản hữu tính hoàn chỉnh dần qua các lớp động vật được thể hiện như thế nào?

Câu19. Nêu ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới động vật.

Câu 20. Em hãy quan saùt hình sô ñoà caây phaùt sinh giới Ñoäng vaät, cho bieát:

Quan hệ họ hàng giữa các lớp và các ngành động vật

Câu 21. Nêu được tập tính di chuyển của một số động vật (vịt trời, hươu, châu chấu, vượn, kanguru, ...)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 33
Tháng 10 : 3
Năm 2022 : 194.372