Saturday, 01/10/2022 - 01:24|
tin tức

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2021-2022

MÔN LỊCH SỬ 9

 

  1. Sau hiệp định Giơ ne vơ 1954, tình hình nước ta  như thế nào?
  2. Phong trào Đồng khởi diễn ra tiêu biểu nhất là ở đâu?

3.Ý nghĩa và kết quả của phong trào "Đồng khởi" 1959-1960.

4. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  III, được diễn ra thời gian nào? tổ chức ở đâu? Nội dung?

5. Thủ đoạn được Mĩ sử dụng trong quá trình thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ là gì?

6.Chiến thắng đầu tiên của ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ là chiến thắng nào?

7.Thủ đoạn mới được Mĩ sử dụng  trong quá trình thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ là gì?

8.Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh " được Mĩ đưa ra trong hoàn cảnh nào? Thủ đoạn của Mĩ là gì?

9. Nội dung Hiệp định Pa ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Hiệp định Pa –ri  được kí kết có ý nghĩa lịch sử gì?

10.Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975 trải qua máy chiến dịch?Chiến dịch  nào kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ ?

       11. Hãy nêu chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam của ta và qua đó phân tích sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng?

      12.Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ của dân tộc ta từ 1954-1975.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 33
Tháng 10 : 3
Năm 2022 : 194.372