Saturday, 01/10/2022 - 01:32|
tin tức

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II ĐỊA LÍ 9- NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ 9

NĂM HỌC 2021- 2022

 

I. LÝ THUYẾT

Câu 1: Phân tích Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển- đảo của Việt Nam ?

Câu 2. Trình bày vị trí địa lí và  các trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ ?

Câu 3. Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 4: Trình bày đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Đồng bằng sông Cửu Long,  Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đó có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế -xã hội?

Câu 5:  Quan sát lược đồ tự nhiên VN : kể tên các đảo và quần đảo lớn: tên, vị trí.

Câu 6:  Ý nghĩa của biển đảo, quần đảo   …về kinh tế và an ninh quốc phòng?

Câu 7 Thực trạng về môi trường biển –đảo. Nguyên nhân; Biệp pháp chính bảo vệ môi trường biển đảo

Câu 8: Các ngành kinh tế biển – đảo bao gồm những ngành kinh tế nào? Trình bày đặc điểm của các ngành kinh tế biển về tiềm năng và hạn chế, giải pháp.

II. BÀI TẬP

* Các dạng biểu đò tròn, đường, cột.

Bài 1: Dựa vào bảng số liệu tình hình sản xuất thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với  cả nước,  năm 2002 (nghìn tấn)

Sản lượng

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng

Cả nước

Cá biển khai thác

493,8

54,8

1189,6

Cá nuôi

283,9

110,9

486,4

Tôm nuôi

142,9

7,3

186,2

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi, ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với  cả nước (cả nước = 100%).

2.Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét? Giải thích lí do?

Bài 2: cho bảng số liệu

                    Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020(%)

 

Tổng số

Nông , lâm ngư nghiệp

Công nghiệp, xây dựng

Dịch vụ

Thuế sản phẩm

100,0

1,0

24

62

13

 Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và nhận xét ?

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 33
Tháng 10 : 3
Năm 2022 : 194.372